Tn Tam Quc Ch 1.5.0 APK MOD Unlimited Money

NameTân Tam Quốc Chí
CategoryStrategy
Get It Oncom.bbgame.xsgz.gp.vn

Tân Tam Quốc Chí (APK MOD, Unlimited Money) Download

Download APK MOD

Tân Tam Quốc Chí game screenshots feature:

Tân Tam Quốc Chí 1.5.0 screenshots 1

Tân Tam Quốc Chí APK MOD Description: “Tân Tam Quốc Chí” là tựa game di động được phát triển dựa theo cốt truyện của “Tam Quốc Chí 11”, được cấp bản quyền bởi KOEI TECMO GAMES. “Tam Quốc Chí” vốn là dòng game mô phỏng (SLG) kinh điển, vì vậy chúng tôi cũng sẽ kế thừa ưu điểm đó và thêm vào yếu tố “chiến thuật” để thiết kế và định vị thể loại. “TÂN TAM QUỐC CHÍ” là game Chiến Quốc chiến lược quy mô lớn do KOEI TECMO GAMES chính thức ủy quyền và hợp tác cùng 100D phát hành tại Việt Nam

Trong game, người chơi sẽ được hòa mình vào thế giới với bản đồ rộng lớn lên tới hơn 1 triệu ô cùng hàng vạn người chơi khác. Người chơi có thể chiêu mộ tướng lĩnh, xây dựng thành trì, huấn luyện binh sĩ, hùng cứ một phương, hoặc có thể kết liên minh với người chơi khác, chiếm thành, mở rộng lãnh thổ, thống nhất Trung Nguyên.

Game sử dụng hệ thống chiến đấu chiến lược 3D sinh động, cùng với các yếu tố chiến thuật khác như Sự tương khắc giữa các chủng loại binh lính, kỹ năng Nộ khí, mối quan hệ của các tướng, các loại binh khí đa dạng,vv… khiến cho sự đa dạng chiến thuật trong từng trận chiến lên đến mức tối đa.

Đặc điểm chính:
1. Bản quyền chính hãng
Bản quyền được cấp bởi công ty KOEI TECMO, toàn bộ quá trình phát triển được giám sát bởi nhà sản xuất dòng game Tam Quốc Chí Kitami Ken. Vì vậy, tinh hoa và chất lượng của tựa game kinh điển “Tam Quốc Chí 11” sẽ được tiếp tục duy trì.
2. Tựa game chiến thuật kinh điển
Trở về bản chất của game chiến thuật, dùng mưu đoạt thiên hạ. Người chơi sẽ sống trong bầu không khí thân thuộc của Tam Quốc Chí, tham gia từ các trận chiến 1 đấu 1 cho đến những cuộc đại chiến với quy mô hàng vạn người.
3. Cuộc cách mạng về lối chơi
Người chơi được thỏa sức tung hoành trên bản đồ rộng lớn lên đến hơn một triệu ô, trải nghiệm hàng chục tính năng hấp dẫn: dù là xây dựng thành trì, chiêu mộ tướng lĩnh hay là gia nhập quân đoàn, mở rộng lãnh thổ, chắc chắn sẽ có tính năng khiến người chơi thích thú!
4. Đấu trí chân thực
Chiến trường thật, liên minh thật và kẻ địch thật, mỗi tấc đất đều ẩn chứa những ý đồ và mưu kế không ai đoán trước được. Nên tiến hay nên lui? Rất nhiều thử thách dành cho người chơi khi phải đưa ra quyết định trong những trận chiến quyết liệt.
5. Kịch chiến trên cùng một chiến trường
Thế giới Tam Quốc đồ sộ, khung cảnh game hùng vĩ, các sự kiện đa dạng như “Công thành chiến”, “Chiến đấu ngoài thành”, “Quân đoàn chiến”, “Vạn nhân quốc chiến”. Ngoài ra còn có các yếu tố như cổ vũ sĩ khí và trận hình bổ trợ, giúp người chơi nắm vững cơ hội chiến thắng.

1. Trong game có sử dụng những “Ngôn từ không phù hợp”. Ngôn ngữ trong game có thể dung tục ở mức độ nhẹ, không có ý đồ ẩn dụ xấu, theo quy định được phân vào cấp 12, không dành người dành cho người chơi dưới 12 tuổi.
2. Một số nội dung trong game sẽ phải trả phí
3. Xin lưu ý không nên chơi game trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe.
“New Three Kingdoms” is a mobile game developed based on the story of “Three Kingdoms 11”, licensed by KOEI TECMO GAMES. “Romance of the Three Kingdoms” is a classic simulation game (SLG), so we will inherit that advantage and add a “tactical” element to design and position the genre. “TAN TAM QUOC CHI” is a large-scale strategy battle game officially authorized by KOEI TECMO GAMES and cooperated with 100D in Vietnam.

In the game, players will be immersed in the world with a large map of more than 1 million cells and thousands of other players. Players can recruit generals, build strongholds, train soldiers, heroes in one direction, or can associate with other players, occupy cities, expand territories, unify Trung Nguyen.

The game uses a vivid 3D strategic combat system, along with other tactical elements such as The analogy between soldiers, the skill of Wrath, the relationship of the generals, various weapons. , etc … make the tactical diversity in each battle to the maximum extent.

Main features:
1. Genuine copyright
Copyrighted by KOEI TECMO, the entire development process is overseen by Tam Quoc Chi game maker Ken Kitami. Therefore, the quintessence and quality of the classic game “Three Kingdoms 11” will be maintained.
2. Classic strategy game
Return to the nature of the strategy game, using scourge of the world. Players will live in the familiar atmosphere of the Three Kingdoms, participating in battles 1 to 1 to the great battle with the scale of tens of thousands of people.
3. Revolution of gameplay
Players are unleashed on the vast map to more than one million cells, experience dozens of attractive features: whether building a citadel, recruiting generals or joining an army, expanding territory. , will definitely have a feature that will delight players!
4. Match honestly
Real battlefields, real alliances and real enemies, every inch of land contains unpredictable intentions and tactics. Should go or should we retreat? Many challenges for players to make decisions in fierce battles.
5. Drama on the same battlefield
World Three Kingdoms massive, majestic game scene, diverse events such as “The citadel of war”, “Fight outside the city”, “Army Corps War”, “Ten Thousand Nations battle”. There are also factors such as cheering for weapons and complementary formation, helping players master the chance to win.

1. In the game, use “inappropriate language”. The language in the game can be used at a low level, with no malicious metaphor, as prescribed in the level 12, not for people under 12 years old.
2. Some content in the game will have to pay
3. Please note that gaming should not be used for long periods to protect health.
[nội dung tăng thêm]

1.tăng thêm lối chơi quyết đấu quân đoàn;
2.tăng thêm hệ thống kiến trúc Phủ Thái Học, hệ thống Trận Pháp;
3.tăng thêm khiên xe quân cơ.

[nội dung ưu hóa]

1.Cài đặt ưu hóa Mã Tặc.
2.Ưu hóa hợp lại tính năng và hiện thị của shop;
3.Ưu hóa sử dụng tính năng thảo liệu;
4.Ưu hóa tính năng nhắc nhở Danh Hiệu
5.Ưu hóa hiện thị ký hiệu trong đại bản đồ;
6.Ưu hóa hiện thị quy tắc công thành bạt trại;
7.Ưu hóa tính năng khác.